หน้าแรก  |  วารสารเภสัชกรรมไทย
The 2nd Current Drug Development International Conference : MAY 2-4, 2012
 
  เข้าระบบส่งบทความ :
Username :
Password:

      ลงทะเบียน

      ลืมรหัสผ่าน
 

 
 

 

ยินดีต้อนรับสู่ระบบส่งบทความออนไลน์ (online submission system) ของวารสารเภสัชกรรมไทย

สำหรับผู้ส่งบทความ

1) กรุณาคลิ๊กคำว่าลงทะเบียนทางด้านซ้ายมือของจอ และกรอกข้อมูลในระบบ
2) หลังจากนั้น ระบบจะส่ง e-mail ถึงท่าน กรุณายืนยันตัวตนผู้ลงทะเบียนโดยคลิ๊กที่ link ซึ่งปรากฏใน e-mail
3) หลังจากนั้น log in เข้าสู่ระบบด้วย username และ password ที่ท่านกำหนดเพื่อส่งบทความ

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

1) กรุณา log in ด้วยชื่อและรหัสผ่านที่ทางวารสารได้ส่งให้ท่าน
2) หลังจากเข้าสู่ระบบ ที่เมนูทางซ้ายมือของหน้าจอเลือกเมนู “การเลือกบทความ”
3) กดปุ่ม "ยอมรับ" หรือ "ปฎิเสธ" การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านสามารถกดที่ชื่อเรื่องของงานวิจัยเพื่ออ่านเนื้อหาประกอบการตัดสินใจ
4) หากท่านยอมรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านสามารถ download บทความโดยกดทื่ชื่อเรื่องของงานวิจัย
และออกจากระบบโดยเลือกเมนูทางซ้ายมือของหน้าจอ
5) หลังจากการประเมินเสร็จสิ้น กรุณา login กลับสู่หน้าจอนี้อีกครั้ง
กดปุ่มในชอง “แบบฟอร์มประเมิน” หลังจากนั้นประเมินผลตามแบบฟอร์ม และ upload ความเห็นประกอบ
6) ออกจากระบบโดยเลือกเมนูทางซ้ายมือของหน้าจอ
The 2nd Current Drug Development International Conference : MAY 2-4, 2012
 

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110